Çek Cumhuriyeti'nde Limited Şirket Kurmak

Çekçede “společnost s ručením omezeným” veya kısa adıyla s.r.o. yaygın bilinen hali ile LTD

Limited Şirket

Çek Cumhuriyeti’ndeki küçük ve orta ölçekli işletmeler için en yaygın hukuki şekildir. Bu şirket türü ayrı bir yasal kişilik olup en az 1 ortakla ve 1 CZK başlangıç sermayesiyle kurulabilir.

Kurumlar Vergisi

19 %

KDV Oranı

21 %

Temettü Gelir Vergisi

15 %

Kişisel Gelir Vergisi

15-23%

Yabancı yatırımcıların Çek Cumhuriyeti’nde sınırlı sorumluluk şirketi kurma konusunda herhangi bir kısıtlaması yoktur. Yabancı gerçek ve tüzel kişiler, Çek veya yabancı ortaklarla veya bireysel hissedarlar olarak şirket kurabilirler. Bu, yabancı tüzel ve gerçek kişilerin Çek vatandaşlarıyla aynı haklara sahip olduğu ve aynı şekilde muamele görebileceği anlamına gelir.